Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 54 Next »

ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

ÕISi veebiaadress on http://ois.ut.ee. Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti. Õppijana saate lisaks kasutada ka mobiilset ÕISi.

Sisselogimine on võimalik perioodil, mil teil on TÜga aktiivne suhe. Õiguse ÕISi sisse logida kaotate alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev vms).

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga.

  • Avaliku kasutaja õigused on kõigil ÕISi kasutajatel ning need tagavad juurdepääsu avalikule õppeinfole ÕISi sisse logimata avaliku õppeinfo keskkonnas. Avalik kasutaja saab teha ÕISis järgmisi toiminguid.
  • Õppija õigused saab isik automaatselt esimesel ÕISi sisenemisel õppija suhte (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija vms) olemasolul. Õppijal on kasutajaõigused temaga seotud andmete osas ja ta saab teha ÕISis järgmisi toiminguid.
ABI ÕISI KASUTAMISEL
Unable to render {include} The included page could not be found.
UUDISED


ÕISis on 28. veebruarini avatud stipendiumite avalduste esitamine.   2018/2019 kevadsemestril esitatakse ÕISis avaldused järgmiste stipendiumite taotlemiseks: Tulemusstipendium Erialastipendium - üks ühine avaldus IT-Akadeemia ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava erialastipendiumi taotlemiseks Erialastipendium (õpetajakoolitus) Erialastipendium (informaatikaõpetaja)   Lugege tulemusstipendiumi kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.…

Vanemad uudiseid

  • No labels