Muuta saab ainult loomisel ja sisekasutuses otsuste põhiandmeid. Seega, kui otsus on kinnitatud olekus, tuleb sellel muudatuste tegemiseks esmalt tühistada selle kinnitus.

  • Põhiandmete muutmiseks vajutage loomisel või sisekasutuses otsusel nupule Muuda põhiandmeid (vt joonis).