Üliõpilaste registreerimiseks ainetele, järjekorda lisamiseks vms on vaja õppijate registrist sobivad õppijad välja otsida. Selleks saab kasutada vormi Õppijate otsimine (vt joonis), mis avaneb nupule Lisa isikuid vms vajutades.


Õppijaid on võimalik õppijate registrist otsida järgmiste tunnuste järgi:
 1. Valdkond, mille õppijaga on tegemist. Vaikimisi kuvatakse see valdkond, mille korraldust vormistate. Kui õppija ei ole selles valdkonnas varem õppinud, või te ei tea, millises valdkonnas on õppija varem õppinud, valige rippmenüüst “Määramata” valik.
 2. Õppeaste (bakalaureuseõpe,  magistriõpe vms).
 3. Õppekava
 4. Õppuri liik (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern vms).
 5. Õppevorm 
 6. Olek (1. aasta vms).
 7. Matriklinr. Matriklinumbri järgi saate otsida korraga ka mitut inimest. Selleks sisestage matriklinumbrid järjest Matrikli nr väljale, nt A82385,A92548,A95666,A95891,A71900,A94374,A82381,A82398,A94379. Numbrid eraldage komaga, tühikut ärge koma järele sisestage.
 8. Eesnime osa
 9. Perekonnanime osa
 10. Kõrvalolek (akadeemiline puhkus, pikendatud õppeaajal vms).
 11. Teine kõrvalolek
 12. Otsida ainult õppijate hulgast. Üldjuhul on märkeruut vaikimisi täidetud, st otsitakse ainult õppijaid, kellel on hetkel aktiivne suhe. Kui soovite leida õppijaid, kellel hetkel enam aktiivset suhet ei ole, tühjendage märkeruut.

Lisaks võivad kasutusel olla järgmised otsingutingimused.

 • Finantseerimine (tasuta, tasuline, riigieelarveline, riigieelarveväline, TULE, DoRa, DoKo, Eduko).
 • Koormus (osakoormus, täiskoormus).
 • Sisseastumisaasta. Määrake rippmenüüst õppeaasta, mille seisuga isikud on õppijaks arvatud.
 • Otsi õppijaid, kes on esitanud toetuse avalduse. Sellel real märkeruutu täites saate õppija otsingutingimustena arvesse võtta nende esitatud määratud perioodi õppetoetuste avaldusi.

Eri otsingutingimusi saab omavahel kombineerida. Meeles tuleb aga pidada, et iga tingimus, mille otsingu vormil määrate, kitsendab andmete hulka, mille hulgast õppijaid otsitakse.

 • Isikute otsimiseks vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavate õppijate nimekiri.
Leitud õppijate valimiseks täitke märkeruudud nende nimede ees (joonisel p 1) ja vajutage nupule Lisa valitud õppijad (joonisel p 2).