Ainete otsingutingimuste määramisel saate vajadusel abi peatükist "Ainete otsing".

  • Kui ained leitud, siis olenevalt selles, kuhu neid valida on vaja, saate seda teha ühe või mitme kaupa. Näiteks aine üldandmetesse saate kohustuslikke eeldusaineid lisada ühekaupa. Aine valimiseks vajutage ainekoodi või aine nimetuse lingile (vt joonis).

  • Õppekava moodulisse ja täiendusõppeprogrammi sisu kirjeldusse ainete lisamiseks on võimalik valida korraga mitu ainet. Selleks täitke ainete ees olevad märkeruudud (joonis p1) ja vajutage nupule Lisa valitud ained (joonisel p 2).