Juhend on täiendamisel!

Väljundiga on võimalik saada valitud õppejõu või valitud üksuse õppejõudude õppekoormused õppetulemustega.

 • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja avanenud lehel nupule Väljundid.
 • Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Õppejõudude koormused õppetulemustega ees ning määrake väljundi koostamistingimused (vt joonis).

 • Väljundi genereerimiseks vajutage väljundi koostamistingimuste all nupule Excelisse.

Kui kõik õppejõu õpetatavad ained ja nende tunnid ei kajastu väljundis, kontrollige millise suhtega on isik valitud ainekavasse õppejõuks. Kui õppejõud on ainekavasse valitud vale suhtega (nt. mõne teise üksuse või praeguseks juba suletud struktuuriüksuse suhtega), siis tuleb ainekavas valida sobiv suhe. Pärast seda tuleb ka väljund uuesti genereerida.

Tunnuste loetelu:

 • Ainekood
 • Aine nimetus
 • Maht AP - aine kogumaht AP-des
 • Maht EAP - aine kogumaht EAP-des
 • Õppevorm - ainekava õppevorm
 • Aasta - ainekava õppeaasta
 • Semester - ainekava semester
 • Loengute maht - loengute maht ainekava üldinfost realt: õppetöö vormid ja mahud tundides
 • Praktikumide maht - praktikumide maht ainekava üldinfost realt: õppetöö vormid ja mahud tundides
 • Seminaride maht - seminaride maht ainekava üldinfost realt: õppetöö vormid ja mahud tundides
 • Kollokviumide maht - kollokviumide maht ainekava üldinfost realt: õppetöö vormid ja mahud tundides
 • Iseseisva töö maht - iseseisva töö maht ainekava üldinfost realt: õppetöö vormid ja mahud tundides
 • Registreerunute arv - ainekavale registreerunute arv
 • Loengutunnid - Loengutundide arv tunniplaanist, millega väljundisse valitud õppejõud oli seotud
 • Rühmatunnid - Rühmatundide (seminar, praktikum, kollokvium) arv tunniplaanist, millega väljundisse valitud õppejõud oli seotud
 • Veebipõhine õpe - Märge selle kohta, kas ainekavas toimus õppetöö veebipõhiselt.
 • Lõplik kontrollvorm 
 • Struktuuriüksuse kood - struktuuriüksus, millega seotult on õppejõud valitud vastava ainekava õppejõuks
 • Õppejõu eesnimi - väljundisse valitud õppejõu eesnimi
 • Õppejõu perekonnanimi - väljundisse valitud õppejõu eesnimi
 • Vastutav õppejõud
 • Aine osade arv - ainekava osa number (juhul, kui tegu osadega ainega)
 • Õppejõudude arv - ainekavaga seotud õppejõudude arv (ainekava üldinfost, mitte tunniplaanist)
 • /Tulemuse saanud isikute arvuline jaotus hinnete lõikes. Iga hinde jaoks on eraldi veerg./
  Tulemused: arv
  Tulemused: m.arv
  Tulemused: mi
  Tulemused: A
  Tulemused: B
  Tulemused: C
  Tulemused: D
  Tulemused: E
  Tulemused: F
  Tulemused: mi
  Tulemused: 2
  Tulemused: 3
  Tulemused: 4
  Tulemused: 5
  Tulemused: mi
  Tulemused: approbatur
  Tulemused: cum laude
  Tulemused: kaitstud
  Tulemused: mittekaitstud
  Tulemused: optime approbatur
  Tulemused: summa cum laude
  Tulemused: arv(3)
  Tulemused: arv(4)
  Tulemused: arv(5)
  Tulemused: m.arv
  Tulemused: mi
  Tulemused: arv(A)
  Tulemused: arv(B)
  Tulemused: arv(C)
  Tulemused: arv(D)
  Tulemused: arv(E)
  Tulemused: m.arv
  Tulemused: mi
  Tulemused: läb
  Tulemused: mi
  Tulemused: m.läb
  Positiivseid tulemusi kokku
  Väljaantud APde arv

Tulemuse saajate arv on väljundisse valitud õppejõuga seotud eksamiprotokolli kaudu. St. kui õppejõud viis aines läbi õppetööd, kuid eksamiprotokolli ei olnud määratud, siis ei kajastu vastaval real õppejõu juures phtegi tulemuse saajat.