ÕIS 1 on isiku unikaalseks tunnuseks Eesti isikukood. Eesti isikukoodi mitte omavatele isikutele genereeritakse ÕISis tunnus, mis koosneb isiku perekonnanime kaheksast tähest ja sünniajast ning on seotud vastava riigiga, mis on õppija andmetesse lisatud. Selleks, et ei tekiks isikutele topelt kontosid, tuleb välismaalastest osalejate puhul (isikukoodi riik pole Eesti):

  1. hooldusmoodulis kontrollida, kas nad on juba isikuregistris olemas (võrrelda nimesid, sünniaegu ja vajadusel muid registreerumisel esitatud andmeid isikuregistri vastu) ning
  2. kui jah, siis kopeerida isikuregistrist neile varasemalt genereeritud tunnus registreerimisvormil isikukoodi lahtrisse (peale sisestamist klõpsake hallil alal tekstide kõrval).
  3. Siis viiakse registreerimise andmed kokku olemasoleva kontoga ja isikule ei teki uut täiendavat kontot isikuregistris.

Sellega tekib (paraku) uus registreerumine ja õppija saab uuesti ka teavituse registreerimise kohta (automaatvastus, mille tekst on ÕISis programmi andmetesse sisestatud).

Esimene registreerumine tuleb kustutada ja alles jätta see, mis tekkis kontode kokkuviimise tulemusena.


Kui peale registreeringu andmete võrdlemist isikuregistri vastu on selge, et registreerunud isiku kohta varasemast seal kirjet ei ole, tuleb kindlasti täita märkeruut "Isikukood teadamata”, selle alusel genereeritakse talle ÕISis tunnus (nö välismaalase genereeritud isikukood).