Õppeaines toimunud akadeemilise petturluse avastanud õppejõud teeb rikkumise puhul üliõpilasele hoiatuse või raskema rikkumise korral komisjonile esildise juhtumi menetlemiseks. Üliõpilasel on õigus esitada viie tööpäeva jooksul seletuskiri ja hoiatus vaidlustada.

ÕISi sisestatud hoiatuse aktiveerimise järel saadetakse õppijale automaatne teavitus. Teavitus saadetakse teadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetesse märgitud õppija e-posti aadressidele. Kirja sisu on eesti ja inglise keeles.

Kiri saadetakse aadressilt ois2@ut.ee 

A member of the teaching staff who discovers academic fraud shall give a warning to the student in the event of a violation or make a referral to the committee to deal with the case in the event of a more serious violation. The student has the right to submit a letter of explanation within five working days and request that the case be considered by the committee.

After activating the warning in SIS, an automatic notification is sent to the learner. The notification will be sent to the learner's SIS mailbox of messages and e-mail addresses given in the SIS contact data. The content of the letter is in Estonian and English.

Sender of the message is ois2@ut.ee

Hoiatus akadeemilise petturluse eest | Warning for academic fraud

Tere!


Oled saanud õppeaines Sissejuhatus alkeemiasse (3 EAP) FLAJ.02.104 hoiatuse.
Vaata hoiatuse sisu: https://ois2.ut.ee/#/documents. Soovi korral võid lisada oma selgituse.
Küsimuste korral võta ühendust: Õnne Õppejõud
, onne.oppejoud@ut.ee, 737 5100.

Alates teisest hoiatusest kahe aasta jooksul saab teavituse hoiatuse tegemise kohta ka sinu programmijuht.
Kui soovid juhtumi edasist menetlemist komisjonis, on selleks aega 5 tööpäeva. Vaata menetluse algatamist: https://ut.ee/et/sisu/oppekorraldusega-seonduvate-otsuste-vaidlustamine.
Rohkem infot akadeemilise petturluse kohta https://ut.ee/et/sisu/akadeemiline-petturlus ja õppimise hea tava [on link https://tyye.ut.ee/oppimise-hea-tava/.

----------

You have received a warning in the course Introduction to Alchemy (3 EAP) FLAJ.02.104.
See warning content at: {{ink õppija avalduste lehele https://ois2.ut.ee/#/documents. You may add your explanation if you wish.
If you have any questions, contact Õnne Õppejõud, onne.oppejoud@ut.ee, 737 5100.

If you get another warning within two years, the programme director will be notified of it.
If you wish the board to process the case, you have 5 working days for submitting your appeal. For initiation of the procedure, see https://ut.ee/en/content/appealing-study-related-decisions.
For further information about academic fraud, see https://ut.ee/en/content/academic-fraud and the good practice of learning see https://tyye.ut.ee/student-rights/.


  • No labels