Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemilise töötaja aruande juhendid õppetööd puudutavate andmete kuvamise kohta leiate õppejõu ÕISi info ja abi keskkonnast ning vajutades aruande keskkonnas vastava punkti juures ?-märgile (vt joonis). Märgile vajutades näidatakse lühiselgitust andmete kuvamise põhimõtte kohta ning linki, millele vajutades avanevad ÕISi info ja abi keskkonnas asuvad põhjalikumad juhendid.