Akadeemilise töötaja aruande juhendid õppetööd puudutavate andmete kuvamise kohta leiate õppejõu ÕISi info ja abi keskkonnast ning vajutades aruande keskkonnas vastava punkti juures ?-märgile (vt joonis). Märgile vajutades näidatakse lühiselgitust andmete kuvamise põhimõtte kohta ning linki, millele vajutades avanevad ÕISi info ja abi keskkonnas asuvad põhjalikumad juhendid.