Võimalik on lasta jääda soovijatel aine kuulajate järjekorda. Nii saavad järjekorras olijad vabade kohtade tekkimisel kohe ainele registreerida. Ka annab tekkinud järjekord hea ülevaate sellest, palju leidub huvilisi selle aine kuulamiseks.

Tegevus

Õppekorraldusega tegelev töötaja

Õppejõud

Õppija

Järjekorra võimaldamine

1. Lisab ainekasse piirarvu ja vajadusel suurendab seda.
2. Avab järjekorra.

Lisab ainekavasse piirarvu ja vajadusel suurendab seda.

 

Järjekorda jäämine

Saab piirarvu täitumisel õppijaid lisada oma üksuse ainete kuulajate järjekorda.

Saab piirarvu täitumisel lisada õppijaid enda ainete kuulajate järjekorda.

Lisab end järjekorda.

Järjekorrast lahkumine

Saab eemaldada õppijaid oma üksuse ainete kuulajate järjekorrast.

Saab eemaldada õppijaid enda ainete kuulajate järjekorrast.

Saab end eemaldada järjekorrast.

Järjekorrast ainele registreerumine

Kui vabaneb koht (keegi tühistab registreeringu ainele või suurendatakse piirarvu), saab lisada oma üksuse ainete järjekorras olijatest järgmise(d) õppija(d) järjekorrast ainele.

Kui vabaneb koht (keegi tühistab registreeringu ainele või suurendatakse piirarvu), saab lisada oma ainete järjekorras olijatest järgmise(d) õppija(d) järjekorrast ainele.

Kui vabaneb koht (keegi tühistab registreeringu ainele või suurendatakse piirarvu) saab automaatse kirja vabast kohast ja saab järjekorrast ainele registreeruda.

Järjekorra sulgemine

Kui on soov, et järjekord enam edasi ei liiguks, eemaldab õppijad järjekorrast ja tühistab järjekorra avamise.