• Avaneb valitud formaadis väljatrükk. Järgmisel joonisel on kujutatud PDF formaadis tunniplaani väljatrükki.

  • Tunnid kuvatakse väljatrükile nädalapäevade ja toimumisaegade järgi järjestatult.
  • Kui tegemist on praktika või e-õppe tunniga, mille puhul on toimumisaeg märgitud ainult õppenädalatega (vt joonis), st pole märgitud toimumise kellaaega ja nädalapäeva, kuvatakse need kõige väljatrüki esimesteks kirjeteks.

  • Kui toimumisnädalatele on lisaks lisatud nädalapäev, siis kuvatakse see vastava nädalapäeva kõige esimeseks kirjeks.
  • Kuna e-õpe ja praktika ei toimu üldjuhul ülikooli ruumides, siis on nende korral veerg Koht tühi ja toimumise info on kuvatud veergu Aine nimetus teksti Toimumise koht järele (vt joonis).

Tunni- ja eksamiplaane saab välja trükkida ka ingliskeelsetena.Selleks tuleb ÕISi kasutuskeel muuta seadete muutmise vormil ingliskeelseks.


SEOTUD TEEMAD

E-õppe tunni lisamine
Praktika tunni lisamine
Märkuste lisamine tunnile