Õppeaine versiooni raames toimuva õppetöö läbiviimiseks on võimalik kasutada rühmi. Rühmadega seotud andmete haldamine hõlmab mitmeid tegevusi eri moodulites.

Tegevus

Õppekorraldusega tegelev töötaja

Õppejõud (kasutab ÕIS2-te)

Õppija (kasutab ÕIS2-te)

Rühmade lisamine

Saab lisada ainekavas rühmad. Iga rühma juurde tuleb kindlasti määrata selle rühmaga seotud õppejõud.

Saab lisada ainekavas rühmad. Iga rühma juurde tuleb kindlasti määrata selle rühmaga seotud õppejõud.


Rühmade avamine registreerumiseks

Saab avada rühmad registreerimiseks. Rühma avamine on eelduseks, et õppija saaks endale ainele registreerumisel rühma valida.Rühma registreerumine

Saab õppijad määrata rühma õppija registreerimisel ainele, eraldi rühma muutmise vormil ja õppija personaalsel registreeringute muutmise vormil. Rühm ei pea olema registreerimiseks avatud.

Saab õppijad määrata enda ainete rühmadesse õppija registreerimisel ainele või eraldi rühma muutmise vormil ja õppija personaalsel registreeringute muutmise vormil. Rühm ei pea olema registreerimiseks avatud.

Kui rühm on registreerimiseks avatud, saab ainele registreerudes valida endale sobiva rühma.

Rühma vahetamine

Saab rühma vahetada rühma muutmise vormil ja õppija personaalsel registreeringute muutmise vormil.

Saab üldjuhul vahetada rühma kuni ainele registreeringu tühistamise kuupäeva südaööni (24.00-ni).

Rühmadele mõeldud tunnid

Näeb enda isiklikus tunniplaanis neid tunde, mille andmetesse on õppejõuna lisatud.

Õppija näeb enda isiklikus tunniplaanis kõiki neid enda ainete tunde, mis ei ole seotud ühegi rühmaga ning neid tunde, mis on seotud selle kindla rühmaga, millele ta on registreeritud.

Rühmade kaupa kirja saatmine

Saab saata ainekava juurest aine kuulajatele rühmade kaupa kirju.

Saab saata ainekava juurest aine kuulajatele rühmade kaupa kirju.


Õppijate lisamine eksamiprotokolli
rühmade kaupa 

Kui hinde sisstamine toimub ÕIS1s, siis õppijate lisamine eksamiprotokolli toimub ainele registreerunute hulgast ja on võimalik õppijaid sinna lisada rühmade kaupa.

Hinnete sisestamise lehel on võimalik hinde sisestamiseks õppijaid filtreerida rühma kaupa.