Süvendatult eesti keelt õppiv üliõpilane kohustub läbima maailma keelte ja kultuuride kolledži nõukogus kinnitatud eesti keele programmi vastavalt oma keeleoskuse tasemele 6, 12, 18, 30 või 60 mahus (ÕKE Lisa 2 p 3). Maailma keelte ja kultuuride kolledži nõukogus kinnitatud programmi ainetele saab aine üldandmetesse lisada eesti keele süvaõppe tunnuse.

Tunnuse lisamise võimalus on ainetele, mille omanikuks on maailma keelte ja kultuuride kolledž (HVLC) ja selle allüksused ning Narva kolledž (SVNC) ja selle allüksused. Sellise aine tähistamiseks täitke aine üldandmete lisamise või muutmise vormil märkeruut Eesti keele süvaõpe (vt joonis).