Aine üldeesmärgid sõnastatakse lähtudes õppejõust (nt Kujundada arusaam säästva arengu ideed toetava hariduse mitmekülgsest kontseptsioonist ning selle põhimõtete integreerimise võimalustest õpiprotsessis) ja peaksid vastama küsimustele, mis eesmärgil ainet õpetatakse, mida aine õpetamise kaudu saavutada tahetakse jms.

Sisestage aine eesmärgid (vt joonis) eesti ja inglise keeles aine üldandmete lisamise või muutmise vormil. Kui soovite lisada eesmärke täiendavalt mõnes võõrkeeles, valige lisa eesmärk rippmenüüst sobiv võõrkeel ning sisestage tekkinud väljale valitud keeles eesmärgid. Tekstiväljade maht on 2000 märki. Lisatud välja saate eemaldada nupu Eemalda abil.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.