Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppejõu õigused saab isik töösuhte olemasolul automaatselt ÕISi sisenemisel pärast seda, kui ta on lisatud ainekavasse õppejõuna. Vt ka ülevaadet õppejõu õigustega isiku toimingutest ÕISis.