Õppejõu õigused saab isik töösuhte olemasolul automaatselt ÕISi sisenemisel pärast seda, kui ta on lisatud mõne hetkel kehtiva, eelmise või järgmise semestri ainekavasse õppejõuna.

Vt ka ülevaadet õppejõu õigustega isiku toimingutest ÕISis.

Vt ka ülevaadet õppejõu õiguste kohta õppeainete haldamisel.

Lecturer rights are automatically granted to an individual with an active employment relationship upon entry into the SIS after he or she has been included in the current, previous or next semester syllabus as a lecturer.

See also an overview of the activities of a person with teaching rights in SIS (currently only in Estonian).

See also an overview of lecturer rights when managing courses (currently only in Estonian).