• Täiendusõppeprogrammide otsimiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Täiendusõppeprogrammid.
 • Avaneb täiendusõppeprogrammide otsingu vorm, mille ülaservas on rippmenüüd, sisestusväljad ja märkeruudud programmide otsingutingimuste määramiseks (joonisel p 1).
 • Programmide leidmiseks vajutage pärast otsingutingimuste täitmist nende all olevale nupule Otsi (joonisel p 2).

Täiendusõppeprogramme ja nende toimumisi on võimalik otsida järgmiste tunnuste järgi.
 1. Programmi omaniku järgi otsimiseks määrake Valdkond/asutus ja Instituut rippmenüüdest sobivad üksused.
 2. Valdkonna järgi otsimiseks määrake Valdkond rippmenüüst sobib valdkond (haridusteadused, humanitaarteadused, loodusteadused, meditsiin, sotsiaalteadused, sporditeadused ja täppisteadused).
 3. Programmi liigi järgi otsimiseks määrake Programmi liik rippmenüüst kas teemadest koosnev või ainetest koosnev.
 4. Programme on võimalik otsida õppevaldkonna, õppesuuna, õppekavagrupi ja õppekava rühma järgi. Õppesuuna ja õppekavagrupi järgi on võimalik otsida seejärel, kui rippmenüüst Õppevaldkond on otsing tehtud. Õppekava rühma järgi on võimalik otsida seejärel, kui rippmenüüst Õppesuund on valik tehtud.
 5. Koodi järgi otsimiseks sisestage väljale Programmi koodi osa programmi kood või selle osa.
 6. Nimetuse järgi otsimiseks sisestage väljale Nimetuse osa programmi nimetus või selle osa.
 7. Õppejõu järgi otsimiseks vajutage väljal Õppejõud nupule Otsi ning otsige avanenud isiku otsingu vormi kaudu isikuregistrist sobiv isik. Isiku valimiseks otsingutingimuseks vajutage tema ees- või perekonnanime lingile.
 8. Õpetamise keele järgi otsimiseks määrake Õpetamise keel rippmenüüst sobiv keel.
 9. Õppevormi järgi otsimiseks määrake Õppevorm rippmenüüst sobiv (lähiõpe, põimõpe, veebiõpe või õpe posti teel).
 10. Hinna järgi otsimiseks sisestage väljale Hind hinnavahemik, hinna alam- või ülempiir.
 11. Toimumisaja järgi otsimiseks sisestage väljale Toimumise aeg vastav periood, toimumise varasem või hilisem kuupäev.
 12. Toimumiskoha järgi otsimiseks määrake Toimumiskoht rippmenüüst sobiv riik. Kui määrata toimumiskohaks Eesti, on võimalik täiendavalt määrata sobiv maakond või Tartu ja Tallinn.
 13. Võimalik on otsida programme nende toimumise liigi (ümberõpe, tellimisel, suveülikool, talveülikool, väärikate ülikool, õppejõule, õpetajale, EETA, õpetajate baaskoolitus, MOOC, Eduko, PRIMUS) järgi. Selleks täitke väljal Toimumise liik sobiva liigi juures märkeruut. Rahvusvahelise suveülikooli koolituste otsimiseks täitke märkeruudud rahvusvaheline ja suveülikool. Rahvusvahelise talveülikooli koolituste otsimine toimub samamoodi.
 14. Võimalik on otsida programme ka suletud programmide hulgast, selleks täitke märkeruut väljal Näita ka suletud programme
 15. Võimalik on otsida programmide hulgast, mille toimumised on läbi. Selleks täitke märkeruut väljal Näita ka lõppenud toimumisi.
 16. Võimalik on otsida programmide hulgast, mille toimumistele registreerutakse ainule Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt hallatava täienduskoolituste infosüsteemiga Juhan. Selleks täitke märkeruut väljal Registreerumine ainult täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Eri otsingutingimusi saab omavahel kombineerida. Meeles tuleb aga pidada, et iga tingimus, mille otsingu vormil määrate, kitsendab andmete hulka, mille hulgast programme otsitakse.

Kui otsingutingimused on määratud, siis vajutage nende all nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavad programmid ja nende toimumised (vt joonis). Kui programmil on mitu toimumist, kuvatakse need eri ridadel.

 • Kui programmi üldandmed ei ole kinnitatud, siis kuvatakse oleku tähis programmi nimetuse järele sulgudesse. Kui toimumine ei ole kinnitatud, kuvatakse oleku tähis toimumise aja järele sulgudesse. Programmi ja toimumise olekutest lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Programmi üldandmete ja toimumiste olekud ja nende muutmine".
 • Leitud programmid on vaikimisi järjestatud toimumise alguskuupäeva järgi kasvavalt. Võimalik on programme lisaks sorteerida koodi, nimetuse, mahu ja toimumimiskoha järgi. Sorteerimiseks vajuge vastava veeru pealkirja lingile.
 • Programmi andmete vaatamiseks vajutage nimetuse või lingile.

Avalikus vaates ÕISi kasutajale, õppijale ja ÕISi kasutajale, kellel puuduvad eriõigused kuvatakse täiendusõppeprogrammide otsingu tulemusel vaid kinnitatud toimumised:

 • mille alguskuupäev on hetkel või tulevikus;
 • mille alguskuupäev on minevikus, kuid registreerumise tähtaeg on hetkel või tulevikus;
 • millel on märge Tellimisel ja toimumise kuupäevad ei ole märgitud (kui kuupäevad on märgitud, siis see on juba konkreetse asutuse/grupi tellimus ja selle väliselt ei saa isikud osaleda).