Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iga isik saab vaadata enda lisaandmeid. Lisaandmeid näevad ja saavad muuta sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see eriõigustega

  • Hariduse info tekib vormile õppurite korral ülikooli sisseastumise avalduselt (ÕIS vastuvõtumoodulist) ja lõpetamisel väljastatava eestikeelse akadeemilise õiendi registreerimisel. Töötajate korral ka personaliosakonna andmebaasist.
  • Kui immatrikuleerimine ei toimu vastuvõtumooduli kaudu või vormistatakse eksterniks määramine, tuleb hariduse andmed sisestada töötajal. Hariduse lisamiseks tuleb vajutada väljal Lisa uus lingile ja täita avanenud haridusandmete lisamise vormi kaudu hariduse andmed.