Iga isik saab vaadata enda lisaandmeid. Lisaandmeid näevad ja saavad muuta sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see eriõigustega

Eelnevalt omandatud hariduste andmed

 • Hariduse info tekib vormile õppurite korral ülikooli sisseastumise avalduselt (ÕIS vastuvõtumoodulist) ja lõpetamisel väljastatava eestikeelse akadeemilise õiendi registreerimisel. Töötajate korral ka personaliosakonna andmebaasist.
 • Sisseastumisel lisatakse automaatselt eelnevate hariduste andmetesse ainult kandideerimise aluseks oleva hariduse andmed.
 • Kui immatrikuleerimine ei toimu vastuvõtumooduli kaudu või vormistatakse eksterniks määramine, tuleb hariduse andmed sisestada töötajal. Hariduse lisamiseks  vajutage väljal Lisa uus lingile haridus ja täita avanenud haridusandmete lisamise vormi kaudu hariduse andmed.
 • Kui Tartu Ülikooli lõpetamisel on õppijale omistatud kutse või kutse koos lisaks omandatud kompententsiga, kuvatakse need andmed hariduse andmete väljale Kraad/medal.

Keskhariduse omandamise riik

 • Keskhariduse omandamise riigi andmeid kogutakse üliõpilaste, välisüliõpilaste, eksternide ja arst-residentide kohta. 
 • Keskhariduse omandamise riigi andmed on Tartu Ülikoolil kohustus edastada EHISesse.
 • EHISesse andmete edastamisel võetakse ÕISist keskhariduse omandamise riigi järgmiselt:
  • isiku kesk- või kutsekeskhariduse andmetesse sisestatud õppeasutuse riigi järgi;
  • selle puudumisel keskhariduse omandamise riigi järgi.
 • Üliõpilase, välisüliõpilase, arst-residendi keskhariduse omandamise riigi andmed liiguvad ÕISi automaatselt SAISi kaudu esitatud vastuvõtuavaldustelt. Isiku hariduse andmetesse salvestame vastuvõtumoodulist keskhariduse omandamise riigi immatrikuleerimise korralduse loomisel.
 • Kui immatrikuleerimine ei toimu vastuvõtumooduli kaudu või vormistatakse eksterniks määramine, tuleb keskhariduse omandamise riik õppija avalduselt ÕISi sisestada dekanaadi/instituudi töötajal. Keskhariduse omandamise riigi sisestamiseks vajutage isiku hariduse andmete lehel väljal Lisa uus lingile keskhariduse omandamise riik.