Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

ÜLEVAADE ÕPPIJA TEGEVUSTEST

Õppijana (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija) saate ÕISis teha järgmisi toiminguid:

Üliõpilasena saate lisaks teha järgmisi toiminguid:

UUDISED


ÕISis on 28. veebruarini avatud stipendiumite avalduste esitamine.   2018/2019 kevadsemestril esitatakse ÕISis avaldused järgmiste stipendiumite taotlemiseks: Tulemusstipendium Erialastipendium - üks ühine avaldus IT-Akadeemia ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava erialastipendiumi taotlemiseks Erialastipendium (õpetajakoolitus) Erialastipendium (informaatikaõpetaja)   Lugege tulemusstipendiumi kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.…

Vaata ka vanemaid uudiseid


ÕISi info ja abi tutvustus
Näpunäited ÕISi info ja abi kasutamiseks
Tagasiside

  • No labels