Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISis on ainega seotud õppejõududel ja vastavate eriõigustega töötajatel võimalik hallata (lisada, muuta, kustutada) ainete õppematerjale. Ühe aine piires on õppematerjalide kaust kõikidele ainet õpetavatele õppejõududele ühine.

Õppematerjalide haldamise vormile minemiseks vajutage aine üldandmete või ainekava vaatamise vormil lingile Õppematerjalide haldamine. Olenevalt õppematerjali nähtavuse olekust võib link puududa ja selle asemel kuvatakse vastavast piirangust tulenev tekst, nt "Õppematerjalid on nähtavad ainele registreeritud üliõpilastele". Kui teil ei ole õigust materjale hallata ja ainele pole materjale lisatud, puudub link ja õppematerjalide olekust informeeriv tekst.

Õppematerjalidega saate teha järgmisi toiminguid.

Vaadake ka, kuidas saavad õppijad õppematerjale vaadata.