Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISi pealehel lingile Teated (lugemata teadete korral on link rasvases kirjas, sulgudes lugemata teadete arv) vajutamise järel avaneb elektronteadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:
  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende elektronteadete postkasti ja ülikooli e-posti aadressile (@ut.ee) teateid (nupud Koosta teade, Vasta, Vasta kõigile, Saada samadele);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).

Elektroteadete postkast on ka üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.

Töötajana saate teadete postkasti kaudu teate saata oma üksuse ÕISi koordinaatoritele ja nõustajatele, nime järgi otsides ka ükskõik millisele ülikooliga seotud isikule.

Elektronteadetega on seotud järgmised teemad.