Väljundiga Õppekava kirjeldus on võimalik saada õppekavast terviklik pilt. Väljundisse on võimalik kuvada nii õppekava moodulite üldeesmärgid, õpiväljundid ja valiku põhimõtted kui ka õppekavasse kuuluvate õppeainete ja nende alternatiivide üldeesmärgid, õpiväljundid ja sisu lühikirjeldus.Väljatrükki saab kasutada esitamiseks näiteks:

 • õppekava avamisel TÜ nõukogule
 • programminõukogule
 • Haridus- ja Teadusministeeriumile üleminekuhindamiseks või kvaliteedi hindamiseks
 • VÕTA komisjonile
 • õppeasutusele, milles õppijas soovib oma õpinguid jätkata

Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppekavad ja avanenud lehel nupule Väljundid. Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Õppekava kirjeldus ning määrake väljundi koostamistingimused (vt joonis).

 • Määrake Valdkond/asutus rippmenüüst valdkond või asutus, mille hallatavaid õppekavasid te leida soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille õppija või töötaja te olete.
 • Määrake Õppeaste rippmenüüst sobiv õppeaste.
 • Määrake Õppeaasta rippmenüüst sobiv õppeaasta.
 • Seejärel pakutakse rippmenüüst Õppekava määratud üksuse hallatavaid ja määratud õppeastme õppekavasid. Määrake sobiv õppekava.
 • Edasi saata määrata, mida väljundisse kuvata (vt joonis). Kui jätate väljadel Näita ja Näita ka kõik märkeruudud tühjaks, näidatakse väljatrükil määratud õppekava üldandmed ja aasta õppekava ning selle moodulite nimekirja koos ainete loendiga. Väljundisse ei kuvata alternatiivseid aineid ning moodulite eesmärke, õpiväljundeid ja valiku põhimõtteid.

 • Kui soovite, et väljundis näidatakse ainetele määratud alternatiivseid ained, täitke märkeruut Alternatiivaineid.
 • Kui soovite, et väljundis näidatakse ainult mooduleid, täitke märkeruut Ainult mooduleid.
 • Olenevalt sellest, kas soovite väljundisse ka moodulite üldeesmärke, õpiväljundeid ja mooduli valiku põhimõtteid, täitke märkeruudud Mooduli üldeesmärgid, Mooduli õpiväljundid ja Mooduli valiku põhimõtted ees.
 • Olenevalt sellest, kas soovite väljundisse ka ainete üldeesmärke, õpiväljundeid ja aine sisu lühikirjeldusi, täitke märkeruudud Aine üldeesmärgid, Aine õpiväljundid ja Aine sisu lühikirjeldus ees.

Väljundi genereerimiseks määrake vormi vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ning vajutage nupule Väljund.

Ingliskeelse väljundi genereerimiseks määrake seadete muutmise vormil ÕISi kasutuskeeleks inglise keel.