Aine üldandmetest väljatrüki saamiseks avage aine üldandmete vaatamise vorm ning vajutage selle üleservas sobiva väljatrükiformaadi (PDF või HTML) lingile (vt joonis).

Kõigile väljatrükkidele näidatakse õppeaine kuuluvust kuni nelja viimase õppeaasta aasta õppekava versioonidesse. St kui väljatrüki koostamise hetkel on 2017/2018 õppeaasta, siis näidatakse õppeaine kuuluvust 14/15, 15/16, 16/17 ja 17/18 aastal sisseastunutele mõeldud aasta õppekava versioonidesse, aga ei näidata õppeaine kuuluvust 2013/2014 sisseastunutele mõeldud ja varasematesse aasta õppekava versioonidesse (st neid aasta õppekava versiooni tähiseid ei kuvata väljatrükile isegi siis, kui õppeaine neisse kuulub).


 


SEOTUD TEEMAD:

PDF väljundi teisendamine word'i failiks