Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

ÜLEVAADE ÕPPIJA TEGEVUSTEST

Õppijana (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija) saate ÕISis teha järgmisi toiminguid:

Üliõpilasena saate lisaks teha järgmisi toiminguid:

UUDISED


ÕISis on 28. veebruarini avatud stipendiumite avalduste esitamine.

 

2018/2019 kevadsemestril esitatakse ÕISis avaldused järgmiste stipendiumite taotlemiseks:

  • Tulemusstipendium
  • Erialastipendium - üks ühine avaldus IT-Akadeemia ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava erialastipendiumi taotlemiseks
  • Erialastipendium (õpetajakoolitus)
  • Erialastipendium (informaatikaõpetaja)

 

Lugege tulemusstipendiumi kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.ee/et/oppimine/tulemusstipendium

Lugege erialastipendiumite kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.ee/et/oppimine/erialastipendium

 

Vaata ka vanemaid uudiseid


ÕISi info ja abi tutvustus
Näpunäited ÕISi info ja abi keskkonna kasutamiseks
Tagasiside

  • No labels