Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

ÜLEVAADE ÕPPIJA TEGEVUSTEST

Õppijana (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija) saate ÕISis teha järgmisi toiminguid:

Üliõpilasena saate teha järgmisi toiminguid:

UUDISED


Error rendering macro 'blog-posts'

'õppijale' is not an existing label

Vaata ka vanemaid uudiseid


ÕISi info ja abi tutvustus
Näpunäited ÕISi info ja abi keskkonna kasutamiseks
Tagasiside

  • No labels