Reserveeringu andmete põhjal on võimalik lisada tund, mille toimumisaeg ja -koht on täidetud reserveeringu andmetega.

  • Esmalt otsige reserveering üles kas ruumi kasutaja või ruumi omaniku järgi.
  • Tunni lisamiseks vajutage sobiva reserveeringu andmete real veerus Tegevused lingile Lisa tund (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb tunni lisamise vorm (vt joonis), mille ülaservas kuvatakse reserveeringu infona nädal(ad), päev ja kellaaeg, reserveeringu kasutaja üksus ning märkuste lahtrisse sisestatud tekst.

  • Edasi lugege väljade täimisest peatüki "Tunni andmestik" vastavatest alapeatükkidest.