Dokumendid Hinneteleht täiendusõppijale ja Hinneteleht täiendusõppijale (ingliskeelne) vormistatakse nendele täiendusõppijatele, kes on kuulanud üksikud tasemeõppe aineid ja nende kuulamiseks vormistatud õppijaks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks või prorektori või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks. Hinneteleht vormistatakse pärast täiendusõppijale väljastatava tunnistuse vormistamist.

  • Hinnetelehed saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel (määramine täiendusõppe õppijaks) olevatele õppijatele.
  • Eesti- ja ingliskeelse hinnetelehe vormistamine toimub samalaadselt.
  • Igal läbitud aine kohta tuleb koostada eraldi hinneteleht.
  • Tunnistusele ja hinnetelehele on soovitav lisaks välja printida ainekava info.
  • Kui õppijale on väljastatud eestikeelne tunnistus ja hinneteleht, on talle võimalik vajadusel ka ingliskeelne hinneteleht väljastada.
  • Kui õppijale on väljastatud ingliskeelne tunnistus, ei ole talle võimalik eestikeelset hinnetelehte väljastada.
  • Enne tunnistuse ja hinnetelehe vormistamist peavad olema eksamiprotokolliga sisse kantud õppija õppetulemused.
  • Enne hinnetelehe lisamist peab olema õppijale sama aine eest vormistatud tunnistus. Tunnistuse numbri saab ka hinneteleht.

Hinnetelehe vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi.