Dokumendid Tunnistus täiendusõppijale ja Tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne) vormistatakse nendele täiendusõppijatele, kes on kuulanud üksikud tasemeõppe aineid ja nende kuulamiseks vormistatud õppijaks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks või prorektori korraldusega määramine täiendusõppijaks. Tunnistusele tuleb lisaks vormistada hinneteleht täiendusõppijale.

  • Tunnistused saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel (prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: määramine täiendusõppijaks või prorektori korraldus: määrmine täiendusõppijaks) olevatele õppijatele.
  • Eesti- ja ingliskeelse tunnistuse vormistamine toimub samalaadselt.
  • Igal läbitud aine kohta tuleb koostada eraldi tunnistus.
  • Samale isikule ei ole sama aine eest võimalik väljastada nii eestikeelset kui ka ingliskeelset tunnistust.
  • Tunnistusele ja hinnetelehele on soovitav lisaks välja printida ainekava info.

Enne tunnistuse vormistamist peavad olema eksamiprotokolliga sisse kantud õppetulemused.

Tunnistuse vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi.