Kustutada saab ainult loomisel olekus üldandmeid. Kustutamiseks vajutage programmi üldandmetes nupule Kustuta (vt joonis). Pärast kustutamist kuvatakse ekraanile täiendusõppeprogrammide mooduli esileht.