• Täiendusõppeprogrammide mooduli eesmärk on tekitada ÕISi kõikide TÜ täiendusõppeprogrammide register.
  • Täiendusõpeprogrammid koosnevad üldandmetest ja igaks selle toimumise korraks vormistatavatest toimumistest. Oluline on teade, et programme on kahte liiki: teemadest koosnevad ja ainetest koosnevad programmid. Nende erinevustest lugege peatükist "Täiendusõppeprogrammi liik".

Progarammide andmete haldamisega on seotud järgmised teemad ja tegevused.


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammil osalejatega seotud toimingud tegevuste järjekorras
Täiendusõppeprogrammi registreeringute haldamine
Teate saatmine täiendusõppeprogrammil osalejatele
Täiendusõppijate dokumentide haldamine