Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamile pääsemise keelamisel tühistatakse õppija registreering eksamile või kui õppija pole veel eksamile registreerunud, ei teki tema õppetööle registreerumisel vormile linki, millega ta saaks eksamile registreeruda.

  • Liikuge õppetööle registreerumise mooduli esilehele ning leidke üles aine, mille eksamile pääsu soovite keelata.
  • Kui aine leitud, siis vajutage veerus Märkused lingile Keela eksamile pääs (vt joonis).

  • Avaneb keelu märkimis vorm. Täitke sobiva õppija andmete real veerus Keela eksamile pääs (joonisel p 1) märkeruut ja vajutage Salvesta (joonisel p 2). Viimases veerus on näha, milline eksami või korduseksami registreering keelu salvestamisel tühistatakse.

  • Pärast eksamile pääsemise keelamist saab õppija automaatse järgmise sisuga e-kirja ja elektroteate keelu märkija ülikooli e-posti aadressilt:

Teie registreerimine eksamile (ainekood) tühistati, sest Te pole täitnud eksamile pääsemise tingimusi. Täpsema info saamiseks pöörduge palun õppejõu poole.

  • Keelu eemaldamiseks liikuge samale vormil, tühjendage märkeruut ja vajutage salvesta. Kui tulevikus on veel eksameid, saab õppija neile registreeruda.