Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Eksamile või arvestusele registreerimise eelduseks on see, et ainele on loodud registreerimisega eksam (arvestus).
  • Eksamile registreeringut on võimalik ainult muuta, tühistada ei saa seda õppija ega õppekorraldusega tegelev töötaja. Registreeringu eksamile tühistab ainult eksamile pääsemise keelamine, mida saab kasutada, kui õppija pole aine hindamisele pääsemise tingimusi täitnud.
  • Töötaja saab registreerida eksamitele õppijaid ükshaaval või korraga kõik ainele registreerunud.

1. Kui eksamile on vaja registreerida ainult mõned aine kuulajad, kasutage registreerimiseks õppijate personaalsete registreeringute vormil. Sellest võimalusest lugege peatükist "Õppija registreeringute vaatamine, muutmine ja tühistamine".

2. Kui soovite registreerida eksamile (arvestusele) kõik ainele registreerunud, liikuge mooduli esilehele ning leidke ainete otsinguvormi abil aine, mille eksamile soovite õppijaid registreerida.

  • Kui aine leitud, siis vajutage veerus Märkused lingile Registreeri eksamile (vt joonis).

  • Avaneb eksamile registreerumise vorm, millel on näha ainele registreeritud üliõpilaste nimekiri. Määrake igale üliõpilasele eksami päev ja kellaaeg (joonisel p 1) ja vajutage nupule Salvesta (joonisel p 2). Küsitakse kinnitust, kas soovite eksamiajad registreerida ikka kõikidele: Kas soovite salvestada eksami ajad kõikidele üliõpilastele? Kui soovite, vajutage nupule Sobib.