Õppetööle registreerumise moodulist on võimalik saada ülevaade millises mahus on mingi õppekava õppijad valitud semestril ainetele registreeritud. Samuti on võimalik leida õppijad, kes pole ainetele üldse registreerunud.

Päringut kasutatakse, et selgitada välja:

 • esimese semestri üliõpilased või välisüliõpilased, kes ei ole õppeaasta algusest kahe nädala jooksul registreerunud õppeainetesse (ÕKE p 24 ja 87.4).

 • osakoormusega õppivad üliõpilased või välisüliõpilased, kes ei ole semestri alguses registreerunud õppeainetesse (ÕKE p 26 ja 87.5).
 • registreerumise maht tasulistele üliõpilastele, välisüliõpilastele ja eksternidele, kellele esitatakse õppetasu arve registreeritud EAP mahu alusel - valida Õppija liik ja Finantseerimise liik, st REV ja tasuliste õppijate olekud (arve esildise koostamiseks) väljundiga saadud nimekirjale saab siit lisada EAP mahu.


 • Määrake sobiv õppeaasta ja semester. Tegemist on kohustusliku andmeväljaga.
 • Määrake üksus. Vaikimisi on määratud see üksus, mille töötaja te olete. Tegemist on kohustusliku andmeväljaga.
 • Kohustuslik on määrata lisaks veel üks järgmistest: õppija liik või õppekava või aasta.
 • Soovi korral saate otsingut piirata ka õppeastmega, koormuse, finantseerimise liigi või kõrvalolekuga.
 • Vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavate õppijate nimekiri (vt joonis).

 • Vaikimisi on õppijad reastatud matrikli numbri järgi kasvavalt. Esimene vajutus veeru pealkirjale järjestab ainepunktid kasvavas, teine vajutus kahanevas järjekorras.
 • Viimases veerus näidatakse, mitme EAP mahus on õppija määratud semestril ainetele registreerunud.
 • Vajutades õppija EAP arvu lingile, näidatakse õppija registreeringuid.


 • Eraldi on võimalik leida ka need õppijad, kes ei ole registreerunud ühelegi ainele. Selleks täitke otsinguvormil märkeruut Näita ainult mitteregistreerunuid (vt joonis) ja vajutage nupule Otsi.