• Kui ainet loetakse mitmel semestril, vormistatakse selle ainekavad osadena (1. osa; 2. osa jne). Järgnevale osale registreerumise eelduseks saavad vastavate eriõigustega töötajad määrata eelneva(te) osa(de) sooritamise. Piirang kehtib kogu registreerumisperioodi jooksul.
  • Tingimusele mittevastavale õppijale kuvatakse registreerumisel teade: Aine X. osa on läbimata. Vt vajadusel täpsemalt peatükist "Aine osa on läbimata - Part of the course has not been completed".
  • Kui töötaja soovib tingimustele mittevastavat õppijat selle piiranguga ainele registreerida, kuvatakse talle teade: AINEKOOD: X. Osa on läbimata. Piirang ei takista vajadusel eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.
  • Piirangu märkimiseks vajutage ainete registreerimise info vormil lingile Lisa lubatud osa (vt joonis).

  • Avanenud vormil (vt joonis) täitke sobiva osa tähise ees märkeruut ja vajutage nupule Lisa valitud väärtused.

  • Piirangu (vt joonis) maha võtmiseks vajutage piirangu (sellel juhul aine osa tähise) lingile.