• Õppeastme piirang on püsiv piirang, st see ei kaota aja möödumisel oma kehtivust. Piirangu saavad lisada vastavate eriõigustega töötajad.
  • Tingimusele mittevastavale õppijale kuvatakse registreerumisel teade: Ainele registreerumine ei ole teie õppeastmele lubatud. Vt vajadusel täpsemalt peatükist "Õppeastme piirang".
  • Kui töötaja soovib tingimustele mittevastavat õppijat selle piiranguga ainele registreerida, kuvatakse talle teade: AINEKOOD: Õppeastme piirang ei sobi (ÕKE p 432 ja 64). Piirang ei takista vajadusel eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.
  • Piirangu märkimiseks vajutage ainete registreerimise info vormil lingile Lisa lubatud õppeaste (vt joonis).

  • Avanenud vormil (vt joonis) täitke märkeruut sobiva õppeastme ees ja vajutage nupule Lisa valitud väärtused.

  • Piirangu (vt joonis) maha võtmiseks vajutage piirangu (õppeastme) lingile.