• Selle püsiva piiranguga saavad vastavate eriõigustega töötajad fikseerida millise õppevormi õppijatele on ainele registreerumine lubatud.
  • Tingimusele mittevastavale õppijale kuvatakse registreerumisel teade: Ainele registreerumine ei ole teie õppevormile lubatud (ÕKE p 432 ja 64).
  • Kui töötaja soovib tingimustele mittevastavat õppijat selle piiranguga ainele registreerida, kuvatakse talle teade: AINEKOOD: Õppevormi piirang ei sobi (ÕKE p 432 ja 64). Piirang ei takista vajadusel eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.
  • Piirangu märkimiseks vajutage ainete registreerimise info vormil lingile Lisa lubatud õppevorm (vt jooni).

  • Avanenud vormil (vt joonis) täitke märkeruut sobiva õppevormi ees ja vajutage nupule Lisa valitud väärtused.

  • Piirangu (vt joonis) maha võtmiseks vajutage piirangu (õppevormi) lingile.