• Selle püsiva piiranguga saavad vastavate eriõigustega töötajad fikseerida, millise õppekava õppijatele on ainele registreerumine lubatud.
  • Tingimusele mittevastavale õppijale kuvatakse registreerumisel teade: Ainele registreerumine ei ole teie õppekavale lubatud (ÕKE p 432 ja 64)
  • Kui töötaja soovib tingimustele mittevastavat õppijat selle piiranguga ainele registreerida, kuvatakse talle teade: AINEKOOD: Õppekava piirang ei sobi (ÕKE p 432 ja 64) Piirang ei takista vajadusel eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.
  • Piirangu märkimiseks vajutage ainete registreerimise info vormil lingile Lisa lubatud õppekava (vt joonis).

  • Otsige avanenud õppekava valiku vormil (vt joonis) välja sobivad õppekavad. Õppekavade valimiseks täitke nende ees olevad märkeruudud ja vajutage nupule Lisa valitud õppekavad.

  • Piirangu (vt joonis) maha võtmiseks vajutage piirangu (sellel juhul õppekava) lingile.