• Selle ajutise piiranguga saavad vastavate eriõigustega töötajad määrata, millise valdkonna, instituudi või kolledži õppijatele on esimese kolme nädala jooksul alates registreerimise alguskuupäevast ainele registreerumine lubatud.
 • Tingimusele mittevastavale õppijale kuvatakse registreerumisel teade: Ainele registreerumine ei ole teie valdkonnale, instituudile või kolledžile hetkel lubatud (ÕKE p 432 ja 64). Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda alates /kuupäev/. Vt vajadusel täpsemalt peatükist "Struktuuriüksuse piirang - Restriction by structural unit".
 • Kui töötaja soovib tingimustele mittevastavat õppijat selle piiranguga ainele registreerida, kuvatakse talle teade: AINEKOOD: Valdkonna, instituudi või kolledži piirang ei sobi (ÕKE p 432 ja 64). Vabade kohtade olemasolul võimalik registreerida alates /kuupäev/. Piirang ei takista vajadusel eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.
 • Piirangu märkimiseks vajutage ainete registreerimise info vormil lingile Lisa lubatud struktuuriüksus (vt joonis).

 • Avanenud üksuse valiku vormil vajutage sobiva valdkonna nimetuse lingile. Vajadusel korrake toimingut.
 • Avaneb struktuuri valiku vorm.
 • Kui soovite piirata valdkonnaga, siis vajutage sobiva valdkonna nimetuse lingile (vt joonis). Vajadusel korrake toimingut. 

 

 • Kui soovite piirata instituudi või kolledžiga, siis vajutage sobiva valdkonna nimetuse ees lingile Ava (vt joonis). 

 • Avaneb instituutide ja kolledžite loetelu. Vajutage sobiva instituudi või kolledži nimetuse lingile. Vajadusel korrake toimingut.

 

 • Piirangut (vt joonis) pole tarvis kasutajal käsitsi eemaldada, see jääb küll registreerimise info andmetesse alles, kuid kaotab oma kehtivuse automaatselt kolme nädala pärast alates registreerimise alguskuupäevast. Käsitsi piirangu maha võtmiseks vajutage lisatud struktuuriüksuse tähise lingile.

 

Piirang töötab registreerimisel järgmiselt:

 • kui lubatud struktuuriüksus on nt LT, siis saavad registreeruda kõik LT (välis)üliõpilased, (välis)külalisüliõpilased, eksternid, täiendusõppijad
 • kui lubatud struktuuriüksus on nt LTAT, siis saavad registreeruda kõik (välis)üliõpilased ja eksternid, kelle õppekava haldav instituut on LTAT ning (välis)külalisüliõpilased ja täiendusõppijad ei saa registreeruda, sest pole seotud instituudiga/kolledžiga
 • kui lubatud struktuuriüksus on nt LTAT ja LTMS, siis saavad registreeruda kõik (välis)üliõpilased ja eksternid, kelle õppekava haldav instituut on LTAT või LTMS ning (välis)külalisüliõpilased ja täiendusõppijad ei saa registreeruda, sest pole seotud instituudiga/kolledžiga.