Kui rühm on registreerimiseks avatud, saab õppija saab ainele registreerumisel endale kohe valida sobiva rühma.

Rühma avamiseks otsige aine üles, vajutage nupule Lisa/Muuda aineid ja täitke ainete registreerimise info muutmisel vormil veerus Rühm avatud märkeruut (vt joonis). Märkeruut on juba vaikimisi täidetud, kui aine registreerimiseks avamisel on ainekavale rühmad lisatud. Märkeruutu pole, kui ainekavasse ei ole rühmi lisatud.

  • Registreeringu tühistamise kuupäev on viimane päev, mil õppijad saavad ise oma õppetööle registreerumise vormil rühma muuta. Rühma vahetamiseks on neil seni aktiivne link Vaheta rühma.
  • Kui on soov, et õppijad ei saaks enam rühma muuta (nt rühma kuuluvus on paika ära pandud), võib teha märkeruudu tühjaks, õppijatelt kaob seejärel nende õppetööle registreerimise vormilt vastava aine juurest link Vaheta rühma. Kui ainekaval on rühmad, kuid neid registreerimiseks mitte avada, saab töötaja vajadusel ise ainele registreerunud rühmadesse määrata. Sellisel juhul ei saa õppijad ise ka rühma vahetada.

 SEOTUD TEEMAD

Ülevaade õppetöö organiseerimisest rühmadele

  • No labels