Väljundiga Kaitstud lõputööd on võimalik saada üksuste kaupa väljund kaitstud lõputöödest.

 • Väljundis kajastuvad kõik tulemused, mis on sisestatud kaitsmisprotokollidega.
 • Kui kaitsmisprotokollis on info sisestamata (nt teema pealkiri eesti/inglise keeles, juhendaja, retsensent jne), siis on väljatrükil vastavad väljad tühjad.
 • Väljundis kajastuvad ka kinnitamata protokollides olevad tulemused. Nt, kui kaitsmisprotokollid on juba sisestatud enne kaitsmisi, siis on võimalik kaitsmiskomisjonile välja printida koondtabel.
 • Eraldi saab kaitstud lõputöid otsida ka juhendaja kaupa.
 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid ja täitke raadionupp Kaitstud lõputööd ees.
 • Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Kui soovite otsida kaitstud töid juhendaja järgi, siis vajutage väljal Juhendaja nupule Otsi ja otsige avanenud isiku otsinguvormi kaudu isikuregistrist välja sobiv isik. Tema nime valimiseks väljundi vormile vajutage ees- või perekonnanime lingile.
 • Kui soovite otsida kaitstud lõputöid õppekavade kaupa, määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötajate te olete.
 • Määrake haridustase.
 • Määrake õppekava.
 • Vajadusel määrake õppevorm.
 • Lisage rippmenüüst õppeaastad, mil kaitstud lõputöösid te väljundisse soovite. Vaikimisi kuvatakse määratud õppekava kõikide aastate lõputööd.
 • Määrake andmete järjestus. Vaikimisi on andmed järjestatud õppeaasta ja õppija nime järgi kasvavalt, kuid andmeid saate järjestada ka õppija nime, juhendaja nime, teema eesti keeles, teema inglise keeles, hinde järgi kasvavalt.
 • Väljundi tegemiseks määrake lehe vasakul ülanurgas väljundi formaat (soovitavalt PDF) ning vajutage nupule Väljund. Kaitstud lõputööde andmed on võimalik saada ka Exceli (.xls laiendiga) failina, selleks vajutage väljundi koostamistingimuste all oleval nupule Excelisse. Exceli faili on soovitav kasutada siis, kui on vajadus andmeid töödelda, nt andmeid sorteerida ning sellest veerge ja ridu eemaldada.

Väljundil on järgmised andmed:

 • õppija nimi
 • teema eesti keeles
 • teema inglise keeles
 • juhendaja nimi
 • retsensendi või oponendi nimi
 • hinne
 • kaitsmise kuupäev
 • komisjoni esimees
 • komisjoni liikmed