Tulemuste muutmine ja tühistamine loomisel olekus protokollides

  • Loomisel olekus ühisõppekava aine protokollides vajutage tulemuse muutmiseks sobiva isiku andmete real lingile Muuda (vt joonis).

  • Avaneb tulemuse muutmise vorm (vt joonis). Määrake uus hinne, vajadusel sisestage selgitus ja salvestage muudatus.

Tulemuste muutmine ja tühistamine kinnitatud olekus protokollides

  • Kinnitatud protokollides on samuti võimalik ükshaaval muuta ja tühistada selles olevaid tulemusi. Muutmisel või tühistamisel on kohustuslik lisada selgitus.
  • Tulemuse muutmiseks või tühistamiseks vajutage sobiva isiku andmete real lingile Muuda (vt joonis).

  • Avaneb tulemuse muutmise vorm (vt joonis). Määrake uus hinne, lisage selgitus ja salvestage muudatus või kirjutage selgitus ning vajutage nupule Tühista tulemus.