Kinnitatud VÕTA otsusel muudatuste tegemiseks on vaja otsus viia tagasi sisekasutusse.

  • Otsuse sisekasutusse viimiseks vajutage kinnitatud otsuse vormil nupule Tühista kinnitus (vt joonis).

  • Kinnituse tühistamisel küsitakse "Kas viia otsus sisekasutuses olekusse?". Kinnituse tühistamiseks vajutage OK. Kui te ei soovi kinnitust tühistada, siis vajutage Cancel.