Erandjuhul ilmnenud paranduste tegemiseks tühistage täiendusõppeprogrammi protokolli kinnitus ehk viige protokoll tagasi sisekasutusse. Tagasi sisekasutusse viidud protokolli saate muuta hindeid, mahtu ja tulemuse kuupäeva.

  • Sisekasutusse viimiseks vajutage protokolli vaatamise vormil nupule Sisekasutusse (vt joonis), sisestage selgitus ning vajutage nupule Salvesta.

  • Protokollis muudatuste tegemiseks vajutage protokolli alaservas nupule Muuda.