Kõik protokollid tuleb kinnitada pärast tulemuste sisestamist. Õppejõu õigustega isikul protokolli kinnitamiseks õigus puudub. Õigused protokollide kinnitamiseks on üldjuhul õppekorraldusega tegelevatel töötajatel.

  • Täiendusõppeprogrammi protokolli kinnitamiseks vajutage protokolli vormi alaservas nupule Kinnita (vt joonis). 

  • Süsteem kontrollib protokolli kinnitamisel, et kõik sisestusväljad oleksid täidetud.
  • Kui väljale Dekanaati tagastamise kuupäev ei ole ole tagastamise kuupäeva sisestatud, sisestakse sinna automaatselt protokolli kinnitamise kuupäev.