Protokolli kustutamine on võimalik ainult juhul, kui protokoll on olekus Loomisel.

Protokolli kustutamiseks vajutage protokolli vaatamise vormil nupule Kustuta (vt joonis).