Kaitsmisprotokollist väljatrüki tegemiseks valige sobiv väljatrükiformaat (soovitavalt PDF) ja vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormi alaservas olevale nupule Trüki (vt joonis).

Avaneb kõikide kaitsmisprotokollide gruppi kuuluvate individuaalprotokollide väljatrüki vorm.

Kui kaitsmisprotokolli on hinded sisestatud, kuvatakse ka need väljatrükile.