Alates novembrist 2021 on õppejõul võimalik õppetulemusi sisesada ka ÕIS2 keskkonnas. Kui õppeaine versiooni õppetulemuste sisestamist on alustatud ÕIS2 keskkonnas, on õppetulemusi võimalik sisestada, muuta, tühistada ja kinnitada ainult ÕIS2 keskkonnas.

  • Õppetulemusi saavad sisestada, muuta ja tühistada õppeaine versiooni õppejõud.
  • Protokolli saab kinnitada vastutav õppejõud.

Eriõigustega kasutajal, kellel on ÕIS1 keskkonnas õppetulemuste haldamise eriõigused (nt õppekorralduse spetsialist), on võimalik ÕIS1 keskkonnas protokolli vaadata, kuid puudub võimalus õppetulemusi muuta, lisada, tühistada, kinntada ning protokolli väljatrükki koostada.

Uue eksamiprotokolli lisamise lehe ja protokolli vaatamise lehe päisesse ning õppeaine versiooni vaatamise lehele nupu Tekita protokoll asemele kuvatakse teade Hinnete sisestamist on alustatud ÕIS2-s. Aine õppejõud saab jätkata ÕIS2-s.


  • Eksamiprotokollist väljatrüki tegemiseks määrake sobiv väljatrükiformaat (vt joonis), soovitavalt PDF ning vajutage protokolli alaservas nupule Trüki. Avaneb protokolli väljatrüki vorm.
  • Enne protokolli väljatrükkimist võite protokollis olevad read sorteerida õppija matriklinumbri, nime, tulemuse või selle kuupäeva järgi. Andmete sorteerimiseks vajutage veeru pealkirja lingile. Üks vajutus veeru pealkirjal järjestab read kasvavas järjestuses, teine vajutus kahanevas järjestuses.
  • Kui õppijatele on tulemuste andjateks erinevad õppejõud, saate tulemused väljatrükil grupeerida õppejõu järgi, selleks täitke protokolli vaatamise vormil märkeruut Grupeeri protokoll õppejõudude järgi.