Kui koostate protokolli mingil kindlal kuupäeval toimuva registreerumisega eksami, arvestuse või korduseksami jaoks, siis saate ainele registreerunud protokolli lisada esmalt aine eksamile, arvestusele ning korduseksamile registreerunute põhiselt.

Lisaks on võimalik protokolli lisada õppijad, kes on küll ainele registreerunud:

  • kuid pole eksamile või arvestusele registreerunud
  • kelle mitteilmunud tulemus varasemalt eksamilt on tühistatud (nt arstitõendi alusel)
  • saanud negatiivse tulemuse, osalenud korduseksamil, kuid pole end korduseksamile registreerinud

Nende lisamiseks on protokollis nupp Vali ainele registreerunud üliõpilased.

  • Õppijate lisamiseks protokolli valige protokolli lisamise vormil Lisa eksamile registreerunud üliõpilased rippmenüüst (vt joonis) sobiv eksami, arvestuse või korduseksami aeg. Ekraanile kuvatakse eksamiprotokolli muutmise vorm valitud eksamile, arvestusele või korduseksamile registreerunud õppijate nimekirjaga.

  • Kui soovite lisada protokolli neid õppijaid, kes on end ainele registreerinud, kuid pole end eksamile või arvestusele registreerinud (sh õppijad kelle pääs eksamile on keelatud), siis pärast eksamiaja valimist vajutage protokolli loomise vormil nupule Vali ainele registreerunud üliõpilased (vt joonis). 

Ainult eksamit mittevalinutele protokolli vormistamisel tuleb eksamit mittevalinutele protokollida tulemused kindlasti viimase korralise eksami kuupäevaga.

  • Korduseksami protokolli saate nupule Vali ainele registreerunud üliõpilased vajutades õppijad, kes on lubatud korduseksamile (korralise eksami eest on talle protokollitud negatiivne tulemus), kuid ei ole korduseksamile registreerunud. 

  • Avanevas aknas on eksamiprotokolli korral nimekiri üliõpilastest, kes on registreerunud ainekavale, aga ei ole ühtegi eksamit valinud. Korduseksami protokolli korral nimekiri õppijatest, kes on lubatud korduseksamile, kuid ei ole korduseksamile registreerunud. Veerg Märkus (joonisel p 1) sisaldab infot varasemate tulemuste kohta (kui on negatiivne tulemus, tühistatud tulemus või mitteilmumine). Valige üliõpilased keda soovitakse lisada protokolli täites märkeruudu (joonisel p 2) ja vajutades nupule Lisa valitud õppijad (joonisel p 3).

  • Protokolli alaosas on seejärel protokolli lisatud õppijate nimekiri. Süsteem kontrollib iga õppija korral, kas tal on läbitud kohustuslikud eeldusained. Läbimata kohustuslike eeldusainete kohta kuvatakse hoiatus.
  • Vajadusel eemaldage protokollist need, kes seal olema ei peaks (nt kohustuslik eeldusaine läbimata, isikul puudub kehtiv õppekoht). Selleks täitke veerus Eemalda märkeruudud nende õppijate nimede juures, keda protokollist eemaldada soovite. Eemaldada saate ainult neid ainele registreerunuid, kelle te lisasite nupu Vali ainele registreerunud üliõpilased abil. Eksamile, arvestusele või korduseksamile registreerunute andmete real puudub nupp Eemalda.