Õppijad lisatakse eksamiprotokolli ainekavale registreerunute hulgast juhul, kui:

  • aines on informatiivne eksam (arvestus), millele õppijad registreeruda ei saa
  • aines ei ole üldse eksameid või arvestusi ette nähtud, st eksamit (arvestust) ei ole ÕISi vormistatud

Kui aines on ainult korduseksam (puuduvad registreerumisega ja informatiivsed eksamid), siis protokolli saab teha ainult korduseksamile registreerunute põhiselt, st ainele registreerunute hulgast isikuid protokolli lisada ei saa.

  • Ainele registreerunute lisamiseks protokolli vajutage uue protokolli lisamise vormil nupule Lisa ainele registreerunud üliõpilased (joonisel p 1). Kui soovite ainele registreerunuid lisada mingi teaduskonna või kolledži õppijate hulgast, määrake enne nupule vajutamist sobiv üksus (joonisel p 2). Kui soovite õppijaid lisada protokolli rühmade kaupa, valige Lisa rühma registreerunud üliõpilased rippmenüüst rühm, millesse registreerunuid soovite protokolli lisada (joonisel p 3).

  • Pärast seda kuvatakse ekraanile eksamiprotokolli muutmise vorm (vt joonis). Protokolli ülaservas näidatakse nende õppijate nimesid, keda ei lisatud protokolli, kuna nad on juba selle ainekava mõnda protokolli lisatud.

Informatiivse eksami puhul näidatakse protokolli ülaservas ainult nende õppijate nimesid, kellele on protokollitud positiivne tulemus. Need, kellele on selles ainekavas protokollitud negatiivne tulemus, lisatakse käesolevasse protokolli.

  • Protokolli alaosas on näha protokolli lisatud õppijate nimekiri. Süsteem kontrollib iga õppija korral, kas tal on läbitud kohustuslikud eeldusained. Läbimata kohustuslike eeldusainete kohta kuvatakse hoiatus.

  • Vajadusel eemaldage protokollist need, kes seal olema ei peaks (nt kohustuslik eeldusaine läbimata, isikul puudub kehtiv õppekoht). Selleks täitke veerus Eemalda (vt joonis) märkeruudud nende õppijate nimede juures, keda protokollist eemaldada soovite.

  • Kui olete varem protokolli päisesse lisanud Eksami/arvestuse kuupäeva, siis ilmub see kuupäev kõikidele protokolli lisatud õppijatele hinde saamise kuupäevaks. Muutke vajadusel veerus Kuupäev iga õppija hinde saamise kuupäev.

 Protokolli salvestamiseks peab olema protokollile lisatud vähemalt ühe õppija andmed.