• Protokollis saate lisada hinde andjaks õppejõu nende õppejõudude hulgast, kes on määratud aine ainekavasse õppejõuks (vt joonis).
  • Kui protokolli on lisatud mitu õppejõudu, siis on igale protokollis olevale õppijale tulemuse andjaks vaikimisi kõik protokolli lisatud õppejõud. Vajadusel saab igale õppijale määrata hinde andjaks kas ühe või kõik protokolli lisatud õppejõud. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Eksamiprotokollis hinde ja hinde andja määramine".

  • Kui ainet õpetab üks õppejõud, siis ilmub tema nimi protokolli automaatselt. Kui ainekavas on mitu õppejõudu, siis lisage rippmenüüst (vt joonis) ükshaaval nende õppejõudude nimed, keda on vaja protokollis tulemuse andjaks määrata. Õppejõudude nimed ilmuvad protokolli lisamise vormile.

  • Õppejõu eemaldamiseks protokolli lisamise vormilt vajutage õppejõu nime järel olevale nupule Eemalda (vt joonis).

Loomisel olekus protokollis on võimalik õppejõudusid muuta ja lisada.

Pärast protokolli Sisekasutusse viimist pole võimalik õppejõudusid lisada ega muuta.