Sisestusväljale Tagastamise kuupäev (vt joonis) sisestatakse automaatselt protokolli kinnitamise kuupäev, vajadusel saate seda enne protokolli kinnitamist muuta.