Sisestusväljale Väljaandmise kuupäev (vt joonis) sisestatakse automaatselt protokolli loomise kuupäev, vajadusel saate seda muuta.